What is QTP

Free QTP Tutorials and Videos


QTP Descriptive programming(37 min) VB Scripting-1
(45 min)
Objects, Object Repository- Part 1
(54 min)
QTP Basics Part-1 (30 min)
VB Scripting-2
(1 hr 13 min)
Objects, Object Repository- Part 2
(48 mins)
QTP Basics Part-2(37 min)
QTP Testing links(15 min)